left

IML

IML är branschorganisation för innovativa mindre och medelstora företag som forskar på läkemedel och avancerade medicintekniska produkter och är verksamma i Sverige. Föreningen bildades 1987 och har idag 20 medlemsföretag.

Nedan finns information om IML och exempel på viktiga frågor för oss

Innovationer, utveckling och en effektiv sjukvård

Sverige har länge varit ett föregångsland kring forskning och användning av innovativa lösningar inom sjukvård och omsorg. För IML-företagen är det viktigt att detta klimat bevaras för att de ska kunna fortsätta forska fram nya läkemedel och utveckla de som redan finns.

Därför arbetar IML tillsammans med hälso- och sjukvården för att främja utvecklingen och för att säkerställa att patienterna får tillgång till bästa möjliga behandling. Det är också viktigt att behandlingarna ses ur ett samhällsekonomiskt perspektiv – effektiv behandling till rätt patient tjänar både samhälle, patient och läkemedelsbransch på. Med rätt prioriteringar kan Sverige fortsätta att vara ett föregångsland för innovationer inom sjukvården.

Regulatoriska frågor

En förutsättning för att få ett nytt läkemedel godkänt är att det uppfyller de hårda regelkrav som finns. Regelkraven finns för att skydda patienten, men även den vårdpersonal som ska handskas med produkten.

IML för en kontinuerlig dialog med myndigheterna för att det svenska regelverket skall fungera smidigt och inte vara ett hinder i utvecklingen. Små företag kan behöva stöd från de regulatoriska myndigheterna. Därför jobbar IML för att Läkemedelsverket skall införa en SME-förordning i likhet med den europeiska myndigheten EMA.

Läkemedelspatent

För de forskningsintensiva IML-företagen är ett fungerande patentsystem nödvändigt. Ett väl fungerande patentsystem stimulerar utveckling och satsningar på forskning på nya effektiva läkemedel som både patienter och samhälle tjänar på.

Patentansökning är en komplicerad och kostsam procedur. Därför behöver små företag stöd från Patent- och Registreringsverket för att underlätta proceduren, något som IML arbetar för.