TOPRA – The Organisation for Professionals in Regulatory Affairs – Annual Symposium in Stockholm 1-3 Oct.

Hela konferensen pågår från 1 – 3 oktober och utöver humanläkemedel avhandlas också medicintekniska produkter och veterinärläkemedel.

Den 3 oktober kan man delta i SME-dagen som är öppen även för akademin till en relativt låg kostnad, 295 £ + 25% VAT (något billigare om man är medlem i TOPRA).

Bifogar en flyer med information bl a om avancerad terapi – för humanläkemedel och veterinärläkemedel och även en introduktion till ATMP.

Mera information finns att hämta på TOPRAs hemsida: https://www.toprasymposium.org/