Invitation to Swedish OMOP initiative; 14 December 2016, 10:00-16:30

Hej!

Sprid gärna bifogad inbjudan till de inom era företag som kan vara intresserade.

Anmälan via information i bilagan.

invitation-swedish-omop-initiative

Vänliga hälsningar / Kind regards
Karolina Antonov