Inrättande av nätverk för läkemedelsutveckling till barn – Call for trials: PedCRIN proof of concept study

Bästa alla,

med detta mejl vill jag, å Anders Ranes vägnar, informera er om dels

  • att det nu byggs upp ett svenskt nätverk för läkemedelsstudier på barn, SwedPedMed, och dels
  • om ett Call for trials för att testa PedCRIN konceptet pågått, med deadline 2 maj.

Mer information återfinns i nedan bifogade dokument:

Nytt svenskt nätverk för läkemedelsutveckling till barn

PedCRIN Call for trials

Om detta är av intresse, om ni vill ha mera information eller om ni har frågor/funderingar så kontakta gärna Anders direkt. Kontaktuppgifter återfinns nedan.

 

Anders Rane, MD PhD

Senior Professor

Karolinska Institutet

Past Chair Div of Clinical Pharmacology

Karolinska University Hospital

SE-14186 Stockholm, Sweden

anders.rane@ki.se

Cell phone +46 708 257570

 

Med bästa hälsningar,

Maria

Maria Fagerquist
FoU/R&D, Medicine Magister, Executive MBA
LIF – de forskande läkemedelsföretagen