Inbjudan till presentation 16/12 av SBU rapport RCT till RWD

Välkomna till seminarium!

SBU har under 2016 genomfört aktiviteten Värdering av behandlingseffekt i klinisk vardag inom nationella läkemedelsstrategin (NLS). Projektets syfte är att förbättra överförbarheten av data från randomiserade kliniska studier (RCT) till uppföljning av läkemedels behandlingseffekt i klinisk vardag och ska bidra till bättre bedömningar av läkemedels kostnadseffektivitet över tid samt allmänt förbättra kvaliteten i uppföljningen av läkemedelsanvändning i klinisk praxis.

 

Rapporten Metod för överförbarhet av data från randomiserade kliniska studier till uppföljning av läkemedels behandlingseffektivitet i kliniskvardag kommer att presenteras på ett seminarium på CityLife den 16 december.

 

Sprid gärna inbjudan till kollegor som kan vara intresserade.

 

VÄLKOMNA

Vänliga hälsningar / Kind regards
Karolina Antonov