Nyheter

Seminarium om Biologiska läkemedel den 9 mars kl 09:30-17:30

  Vinnova håller tillsammans med Vetenskapsrådet ett heldagsseminarium och nätverksmöte för att belysa området biologiska läkemedel. Syftet är bland annat att stärka möjligheterna för samverkan mellan akademi, hälso- och sjukvård och industri. Praktisk information…

Läs mer
Inbjudan till presentation 16/12 av SBU rapport RCT till RWD

Välkomna till seminarium! SBU har under 2016 genomfört aktiviteten Värdering av behandlingseffekt i klinisk vardag inom nationella läkemedelsstrategin (NLS). Projektets syfte är att förbättra överförbarheten av data från randomiserade kliniska studier (RCT) till uppföljning…

Läs mer