Nyheter
Seminarium om Biologiska läkemedel den 9 mars kl 09:30-17:30

  Vinnova håller tillsammans med Vetenskapsrådet ett heldagsseminarium och nätverksmöte för att belysa området biologiska läkemedel. Syftet är bland annat att stärka möjligheterna för samverkan mellan akademi, hälso- och sjukvård och industri. Praktisk information…

Läs mer
Inbjudan till presentation 16/12 av SBU rapport RCT till RWD

Välkomna till seminarium! SBU har under 2016 genomfört aktiviteten Värdering av behandlingseffekt i klinisk vardag inom nationella läkemedelsstrategin (NLS). Projektets syfte är att förbättra överförbarheten av data från randomiserade kliniska studier (RCT) till uppföljning…

Läs mer


Härmed några påminnelser om bra möten

  1. Eucopes medlemsmöte i Bryssel, 11/10 2. CDMh-möten (coordination group för mutual o decentraliserade procedurer) i London hos EMA 7+8/11 3. IML-möte 24/10 kl 12.00-16.00 i LIF/IML:s lokaler Sveavägen 63 1 tr, varmt välkomna!…

Läs mer