• sllidebg
    Nyheter

    Välkommen på medlemsmöte 19/9 kl 12.00 – Träffa GD på Läkemedelsverket!


    Vid nästa IML medlemsmöte får vi besök av Catharina Andersson-Forsman, generaldirektör på Läkemedelsverket. Ett spännande möte är ni härmed inbjudna till, vi hoppas få svar på fler av våra frågor som t ex avgifter…

    Läs mer »

IML

IML är branschorganisation för innovativa mindre och medelstora företag som forskar på läkemedel och avancerade medicintekniska produkter och är verksamma i Sverige. Föreningen bildades 1987 och har idag 19 medlemsföretag.

Gemensamt för alla företagen är de bedriver forskning och de är alla små och medelstora tillväxtföretag med de utmaningar som det innebär. IML är associerade till LIF genom ett samarbetsavtal från och med 2010 och föreningarna har gemensamt sekretariat.

Läs mer om IML »