• sllidebg
    Nyheter

    Seminarie i Almedalen 6 juli 10.30-12.15 När patienten blir kung, vad gör vården och industrin då?


    Bästa/e IML-medlem! Är ni i Almedalen så är ni varmt välkomna till Almedalens mest spännande seminarie! När: Torsdag 6 juli 10.30-12.15 Var: Hälsodalen, S:t Hans Café Program: http://lif.se/iml-under-almedalsveckan Hälsningar Johan Johan Järte, Mgr IML…

    Läs mer »

IML

IML är branschorganisation för innovativa mindre och medelstora företag som forskar på läkemedel och avancerade medicintekniska produkter och är verksamma i Sverige. Föreningen bildades 1987 och har idag 19 medlemsföretag.

Gemensamt för alla företagen är de bedriver forskning och de är alla små och medelstora tillväxtföretag med de utmaningar som det innebär. IML är associerade till LIF genom ett samarbetsavtal från och med 2010 och föreningarna har gemensamt sekretariat.

Läs mer om IML »